top of page

IN-KIND DONATIONS

Packed Lunch

Đóng góp bằng hiện vật là các khoản đóng góp phi tiền tệ, chẳng hạn như hàng hóa hoặc dịch vụ. Những khoản đóng góp này, bất kể quy mô, thường được ấn định một giá trị tài chính cho các mục đích thuế, kế toán và pháp lý. Quà tặng Hy vọng hiện đang cần:

Các bác sĩ cho biết thêm:

 • Đồ chơi

 • Quần áo Người lớn & Trẻ em

 • Gà tây

 • Thực phẩm ngày lễ

 • Tã giấy

 • Khăn lau

 • Giày

 • Áo khoác

 • Thiết bị điện tử

 • Đồ dùng học tập

 • Túi ngủ

Our Impact

Join Our Cause

Your support and contributions will enable us to meet our goals and improve conditions for the community we serve. Your generous donation will fund our mission. 

IMG_0782 2.JPG

Our Amazing Sponsors

Amazon-Jobs.png
500x500_Google.jpg
156205081_3951706344867817_1940287552472517997_n.png
CB66E6C0-831A-4DE6-966C-6C6768B000AC.png
mcdonalds-png-logo-picture-3.png
BGCKC_Standard_logo_-_vertical_copy-1.jpg
PBNA Logo FINAL.PNG
Screen-Shot-2020-05-01-at-4.55.48-PM-2.png

Giving the Gift of Hope

bottom of page