top of page

SUPPORT OR CAUSE - CONTACT US

Online Class

Hỗ trợ Nguyên nhân của chúng tôi

Một tổ chức phi lợi nhuận cũng mạnh như cộng đồng hỗ trợ nó. Có nhiều cách để tham gia với chúng tôi và tiếp tục sứ mệnh của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội tình nguyện cụ thể, các sự kiện gây quỹ và cách bạn có thể gửi thông điệp của chúng tôi đến bạn bè và gia đình của bạn. Chúng tôi mong muốn có bạn cùng tham gia!

Send us a message
and we’ll get back to you shortly.

Thanks for submitting!

Join Our Cause

Your support and contributions will enable us to meet our goals and improve conditions for the community we serve. Your generous donation will fund our mission. 

IMG_0782 2.JPG

Our Amazing Sponsors

Amazon-Jobs.png
500x500_Google.jpg
156205081_3951706344867817_1940287552472517997_n.png
CB66E6C0-831A-4DE6-966C-6C6768B000AC.png
mcdonalds-png-logo-picture-3.png
BGCKC_Standard_logo_-_vertical_copy-1.jpg
PBNA Logo FINAL.PNG
Screen-Shot-2020-05-01-at-4.55.48-PM-2.png

Giving the Gift of Hope

bottom of page