top of page

BACK TO SCHOOL  ASSISTANCE

Using Mobile Phones

Sự kiện

2023I Can Tutoring Hiring Flyer.png
Copy of 2023 CCC Flyer.png
 Vaccine covid-2.png
HopeforChristmas Beauty Salon(Poster)-2.pdf-7 2.PNG

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn ngay hôm nay!

Serving Food

Facebook

High Fives

Twitter

Tham gia Nguyên nhân của chúng tôi

Sự hỗ trợ và đóng góp của bạn sẽ cho phép chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình và cải thiện các điều kiện cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Sự đóng góp hào phóng của bạn sẽ tài trợ cho sứ mệnh của chúng tôi.

IMG_0782 2.JPG

Our Amazing Sponsors

Amazon-Jobs.png
500x500_Google.jpg
156205081_3951706344867817_1940287552472517997_n.png
CB66E6C0-831A-4DE6-966C-6C6768B000AC.png
mcdonalds-png-logo-picture-3.png
BGCKC_Standard_logo_-_vertical_copy-1.jpg
PBNA Logo FINAL.PNG
Screen-Shot-2020-05-01-at-4.55.48-PM-2.png

Giving the Gift of Hope

bottom of page