top of page

BACK TO SCHOOL  PROJECT

Hands Raised

"Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới."

- Nelson Mandela

Mỗi đầu năm học là một thời gian thú vị cho trẻ em và gia đình. Tuy nhiên, đối với một số người, việc tựu trường có thể căng thẳng do hoàn cảnh tài chính căng thẳng.

Một làng mới thực sự nuôi dạy trẻ thơ và điều quan trọng là chúng ta phải đến với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Xin vui lòng xem xét đóng góp cho Dự án Back To School của chúng tôi để giúp cung cấp quần áo, ba lô và đồ dùng học tập cho những người hàng xóm đang gặp khó khăn

Join Our Cause

Your support and contributions will enable us to meet our goals and improve conditions for the community we serve. Your generous donation will fund our mission. 

IMG_0782 2.JPG

Our Amazing Sponsors

Amazon-Jobs.png
500x500_Google.jpg
156205081_3951706344867817_1940287552472517997_n.png
CB66E6C0-831A-4DE6-966C-6C6768B000AC.png
mcdonalds-png-logo-picture-3.png
BGCKC_Standard_logo_-_vertical_copy-1.jpg
PBNA Logo FINAL.PNG
Screen-Shot-2020-05-01-at-4.55.48-PM-2.png

Giving the Gift of Hope

bottom of page